Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ. 4 Ηράκλειο , 11-5-09


1η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

Μετά τις αρχαιρεσίες της 3-5-09 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, τα πέντε πρώτα σε ψήφους μέλη, συνήλθαν στην πρώτη καταστατική συνεδρίαση τους την 11-5-09 και συγκροτήθηκαν σε σώμα για την προσεχή τριετία ως ακολούθως:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Τσαπάκης Νικόλαος

Γραμματέας: Μαυρουδής Γεώργιος

Ταμίας: Νικολακάκης Φρίξος

Μέλος: Κρασανάκης Μιχαήλ

Μέλος: Κουτάντος Γεώργιος

Αναπληρ. Μέλος: Μαραγκάκης Ιωάννης

» » : Μαράκης Γεώργιος


Το Δ.Σ. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη σας και επιθυμεί να διαβεβαιώσει τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας , ότι θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειες για βελτίωση και αναβάθμιση του Συλλόγου, προς εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και την προβολή του Αγιωνύμου Όρους, που αποτελεί την κιβωτό της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού μας, με την χιλιόχρονη και πλέον ιστορία του και τη μυστηριακή πνευματική του ζωή.

Με ιδιαίτερη τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος

Τσαπάκης Νικόλαος


Ο Γραμματέας

Μαυρουδής Γεώργιος